Chào mừng đến với Thiên Thần Tốc Độ!

Trên thế giới vốn làm gì có đường , người ta đi mãi thì thành đường thôi .

   Hãy đến với Thiên Thần Tốc Độ để viết nên cốt truyện riêng của chúng ta .

Với Thiên Thần Tốc Độ , người chiến thắng không hẳn là người đâu tiên tới đích mà người chiến thắng là người làm hết khả năng của mình trong cuộc đua dù là giây cuối cùng.

Bạn hãy đến với Thiên Thần Tốc Độ , với chúng ta : bạn chính là Thiên Thần